Beleid inzake privacybeheer

Wij respecteren uw privacy en handelen altijd in overeenstemming met de bepalingen van de regelgeving inzake de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

Dit betekent dat de persoonlijke gegevens alleen worden verzameld en verwerkt om u de gewenste informatie te geven; persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden of gebruikt voor commerciële doeleinden; u kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens raadplegen en de juistheid ervan controleren.

Om uw persoonlijke gegevens te raadplegen en eventueel te wijzigen, kunt u contact opnemen met uw verwijzer per post, per mail of per telefoon.