Een nationaal kwaliteitslabel

Profiteer gratis van een dienst met een grote toegevoegde waarde

Bent u van plan te bouwen of te renoveren? Aannemers, architecten of studiebureaus met het Construction Quality-label leggen de nadruk op hun betrouwbaarheid en garanderen u een betrouwbare en kwalitatieve uitvoering van het werk.

Een nationaal kwaliteitslabel

Bent u van plan uw huis te bouwen of te renoveren? Dan is het belangrijk om beroep te doen op partners waarin u vertrouwen kan hebben. U verwacht terecht dat een aannemer, architect of studiebureau uw zorgen ter harte neemt en dat hij binnen een redelijke termijn op uw vragen antwoordt. Een goede organisatie binnen de onderneming is dus onontbeerlijk. Construction Quality is de perfecte gids om u te helpen bij uw keuze. De aannemers, architecten en studiebureaus met het Construction Quality-label leggen de nadruk op de verbintenis die ze aangaan om correct te handelen en de werken op een kwalitatieve manier uit te voeren. Kortom, Construction Quality (CQ) maakt uw beslissing een stuk makkelijker!

Kwaliteit, veiligheid, milieu en duurzaamheid

Het algemene doel van het Construction Quality-systeem is om het grote publiek vertrouwen te geven in:

  • de competenties en de goede organisatie van de ondernemingen die actief zijn in de Belgische bouwsector;
  • de aandacht die deze ondernemingen schenken aan de kwaliteit, de veiligheid, het milieu en de duurzaamheid.

Het CQ-label is het bewijs dat de bouwonderneming goed georganiseerd is, dat de klanttevredenheid prioritair is in haar algemeen beleid en dat ze de strengste kwaliteitsnormen op technisch vlak naleeft. Dit betekent dat de onderneming ten doel heeft een constante kwaliteit te garanderen in het kader van de duurzame uitvoering van de werken.

Duurzaamheid is veel meer dan een modewoord. Het is – ook in de bouw – een concreet engagement om zoveel mogelijk te streven naar bouwwerken die ons milieu zo weinig mogelijk belasten. Zo zorgen we ervoor dat ook onze kinderen kunnen opgroeien in een leefbare wereld. CQ-bedrijven, streven zo veel mogelijk naar duurzame ontwikkeling en de realisatie van duurzame bouwwerken.

Een CQ-aannemer is op de hoogte van de wettelijke verplichtingen op het vlak van duurzaam bouwen en weet welke subsidies er bestaan voor energiebesparende investeringen. Hij verleent u advies en helpt u actief met de administratieve afhandeling van uw (subsidie)aanvragen. Een CQ-aannemer is op de hoogte van zijn wettelijke verplichtingen op het vlak van duurzaam bouwen.

Bovendien gaat een bedrijf met een CQ-label de verbintenis aan om de werf net te houden, met respect voor de veiligheid, het milieu en de omgeving.