Label

Construction Quality-labeliseringssystemen

Het labeliseringssysteem Construction Quality “beroep”

Het label Construction Quality « beroep » gaat uit van een referentieel dat door de sector werd ontwikkeld en waarin de competentie, technische beheersing en specifieke organisatie staan voor een bepaalde specifieke sector.

Het staat voor het vertrouwen dat men kan schenken aan de competenties van de onderneming en aan de specifieke organisatie, die afhankelijk zijn van de technologie.

Het label wordt uitgereikt op basis van:

  • een administratieve audit en
  • een technische audit en/of inspectie.

Het labeliseringssysteem Construction Quality “activiteit”

Het label Construction Quality « activiteit » gaat uit van een referentieel dat door de sector werd ontwikkeld en waarin de competentie en de technische beheersing voor een bepaalde activiteit beschreven zijn.

Het label wordt uitgereikt op basis van technische inspecties.

De erkenning van schema’s door Construction Quality (Construction Quality Recognised Schemes)

Construction Quality kan bepaalde bestaande sectorale certificatieschema’s voor personen of processen erkennen op basis van hun gelijkwaardigheid, bijvoorbeeld in afwachting van hun omzetting naar een Construction Quality-label van de vzw.

Dit kunnen schema’s zijn die onder ATG, BENOR of andere conformiteitsmerktekens werken.

De erkenning toont de synergie met de andere systemen aan.